Hudební agentura / Kateřina Pavlíková

Kateřina Pavlíková

Kateřina Pavlíková

Kateřina Pavlíková patří k výrazným osobnostem české saxofonové scény. Její hudební aktivity představují široký záběr, v jehož středu stojí hra na saxofon jako koncertní nástroj.

Kateřina Pavlíková je dlouholetou členkou Bohemia Saxophone Quartet, ve kterém hraje na barytonový saxofon a působí od roku 1999 do dnes. Toto špičkové české hudební těleso se od svého založení v roce 1990 vyprofilovalo ve vysoce profesionální soubor s naprosto specifickým a vyrovnaným zvukem. Představuje téměř unikátní syntézu nejvyšší interpretační profesionality s navýsost širokou multižánrovou dramaturgií, která zahrnuje původní klasický i jazzový repertoár, soudobé skladby většinou přímo věnované souboru, jakož i velké množství transkripcí a úprav nejrůznějších hudebních stylů a žánrů, z nichž přes dvě desítky upravila Kateřina Pavlíková. S Bohemia Saxophone Quartet se zúčastnila mnoha význačných mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moraviae, Hofkonzerte im Podewil Berlin, Sächsisch-Böhmisches Musik Festival, Festival of Nations v Tennessee, International Contemporary Music festival Kontrasty ve Lvově, Klangspuren v Innsbruku, Dresdener Saxophonemesse, 3ème stage d’interprétation et de virtuosite Saxiana v Paříži).

Kateřina Pavlíková spolupracuje s předními českými symfonickými a komorními tělesy. Jako sólistka vystoupila se Symfonickým dechovým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno, Filharmonií Hradec Králové, Moravskou filharmonií Olomouc, Jihočeskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorním orchestrem Berg, Lvovskou komorní filharmonií ad.

Mezi významnou část jejích hudebních aktivit patří i interpretace soudobé hudby. Ze spolupráce s českými i zahraničními skladateli vzniklo několik nových skladeb pro barytonový saxofon věnovaných Kateřině Pavlíkové. Jako milovnice techniky zařadila do svého repertoáru i skladby pro saxofon a digitální média. K dalšímu obohacení saxofonové literatury přispěla mnoha svými transkripcemi slavných klasických i moderních skladeb pro nejrůznější saxofonová obsazení.

Vedle koncertní činnosti se Kateřina Pavlíková věnuje intenzivně také pedagogické činnosti. Hru na saxofon vyučuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích a na Základní umělecké škole ve Volarech. Její studenti a žáci jsou laureáti mnoha národních i mezinárodních soutěží v sólové a komorní hře. S těmi nejlepšími vytvořila soubor Sax Work, který pravidelně vystupuje na domácích i zahraničních pódiích. Kateřina Pavlíková se věnuje také lektorské činnosti. S úspěchem provádí semináře a masterclassy v Čechách i v zahraničí (Bratislava 2020, Kranjska Gora 2019, Bled 2019, Paříž 2010, Oslo 2009, Lvov 2005, Madona 2004).

 

Programové tipy:

Drobnosti - Trio Tilia (3 saxofony)
Dvořák, Haydn, Piazolla


Saxofon klasický i exotický – duo barytonový saxofon a klavír
J. S. Bach, C. Saint-Saëns, F. Chopin, A. Piazolla

Tipy pro orchestrální koncert:

L. Sommer - Dvojkoncert pro barytonový saxofon, basklarinet a komorní orchestr

 

Fotogalerie

Kateřina Pavlíková
Trio Tilia
Trio Tilia
Kateřina Pavlíková
Kateřina Pavlíková
Trio Tilia
Trio Tilia
 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK