ArcoDiva Kontakty

© ARCO DIVA Management s.r.o.
Jaromírova 54, 128 00, Prague 2

Phone: +420 777 687 797

prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc.
ředitel
stilec.jpg
email
223 006 934

Mgr. Jana Černá
jednatelka
cerna.jpg
email
223 006 934


MgA. Alžběta Krejčiříková
artistic manager

email
777 687 797

Jitka Ženíšková
sales manager

email
223 006 934

MgA. Eliška Pražáková, Ph.D.
artistic manager
udatna.jpg
email
223 006 935


Václav Roubal
zvukový mistr
roubal.jpg
email
283 872 305

Karel Soukeník
zvukový mistr
soukenik.jpg
email
283 872 305

 
 
Gustav Mahler Festival ASUMA Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou