Hudební agentura

Hudební agentura

Téměř dvacet let se na českém trhu objevuje jako naprosto spolehlivý, korektní a často vyhledávaný partner hudební agentura ArcoDiva spojená s nejvýznamnějšími projekty a umělci současnosti.

Agentážní práce se opírá o moderní koncepci komplexního producentství teoreticky inspirovanou soudobými marketingovými poznatky - nové projekty zajištěné od dramaturgického nápadu až k promo kampani a strategii PR, kreativní prvky a konzultační činnost při tvorbě image umělců a jiné. Společnost zajišťuje také nahrávky a spolupráci špičkových umělců s médii. Celosvětová distribuční sít společnosti Naxos je umělcům nahrávajícím ve společnosti ArcoDiva k dispozici.

Výběrový okruh zastupovaných interpretů mladé generace a hudebních těles představuje to nejlepší, co české interpretační umění v současnosti nabízí. Hudební agentura se aktivně snaží vyhledávat a podporovat nové talenty, které zapojuje do svých projektů. Hudební agentura ArcoDiva pořádá také vlastní akce - vždy se však jedná o mimořádné události. Nejsilněji se do posluchačského povědomí zapsal v září 2000 nezapomenutelný recitál barytonisty Thomase Hampsona na Žofíně v rámci projektu "Praha – Evropské město kultury 2000", v červenci 2004 pak pod záštitou paní Livie Klausové slavnostní koncert „For Peace and a Better World“ - světové setkání mužských a chlapeckých sborů - ve Dvořákově síni Rudolfina, oslavy jubilea Gustava Mahlera v roce 2010. Připraveny jsou rozsáhlé projekty jako je "Stamic 2017", "Češi ve Vídni" a turné Thomase Hampsona ve stejném roce.

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus