Beethoven/Martinů/Kabeláč

Beethoven/Martinů/Kabeláč

Pardubická Komorní filharmonie se zde představuje jako těleso, které se dokáže stejně kvalitně vypořádat nejen s klasickou tvorbou, ale i s díly moderních skladatelů. Na nahrávce se tak sešli Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinů a Miroslav Kabeláč. Z Beethovena byla vybrána Symfonie č. 1 C dur … Z provedení cítíme radost a jiskrnost, takže je to příjemné otevření celé nahrávky. Výborně tu vyznívá také Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů. Jeho bohatá barevnost září téměř kaleidoskopicky. V obou krajních větách si sólový nástroj s orchestrem doslova „pohrává a povídá“ (srozumění hostujícího Viléma Veverky s orchestrem je evidentní), s plnou závažností pak zapůsobí střední část, teskná a vábivá, která je jádrem skladby. Kabeláčova Symfonie č. 4 „Camerata“ je vystavěna na rytmických a náladových kontrastech… V podání pardubických filharmoniků se tu daří navodit atmosféru jistého zadumání a také napětí. Krátká nástrojová sóla ze smyčcové a dechové sekce jak ve 3., tak ve 4. větě jsou dobrou vizitkou členů orchestru.

 

Jaroslav Someš, Hudební rozhledy

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK