Beethoven/Martinů/Kabeláč

Beethoven/Martinů/Kabeláč

Pardubická Komorní filharmonie se zde představuje jako těleso, které se dokáže stejně kvalitně vypořádat nejen s klasickou tvorbou, ale i s díly moderních skladatelů. Na nahrávce se tak sešli Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinů a Miroslav Kabeláč. Z Beethovena byla vybrána Symfonie č. 1 C dur … Z provedení cítíme radost a jiskrnost, takže je to příjemné otevření celé nahrávky. Výborně tu vyznívá také Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů. Jeho bohatá barevnost září téměř kaleidoskopicky. V obou krajních větách si sólový nástroj s orchestrem doslova „pohrává a povídá“ (srozumění hostujícího Viléma Veverky s orchestrem je evidentní), s plnou závažností pak zapůsobí střední část, teskná a vábivá, která je jádrem skladby. Kabeláčova Symfonie č. 4 „Camerata“ je vystavěna na rytmických a náladových kontrastech… V podání pardubických filharmoniků se tu daří navodit atmosféru jistého zadumání a také napětí. Krátká nástrojová sóla ze smyčcové a dechové sekce jak ve 3., tak ve 4. větě jsou dobrou vizitkou členů orchestru.

 

Jaroslav Someš, Hudební rozhledy

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus