Prague Kaleidoscope

Prague Kaleidoscope

Čtyři roky na sebe nechalo čekat druhé album Dua Teres nazvané Pražský kaleidoskop. Novou kolekci tvoří kompozice skladatelů, které byly napsány přímo pro kytaristu Tomáše Hoňka a houslistku Luciu Fulku Kopsovou, kteří Duo Teres tvoří. Mezi autory atraktivních skladeb nechybí zástupci nejmladší generace Martin Brunner či slovenský rodk Matej Benko. Jádro nahrávky představují skladby renomovaných autorů Jana Freidlina, Lukáše Hurníka a Ondřeje Kukala. Ž e se jedná o nadčasovou hudební kolekci, která významným způsobem přispívá k poznávání a obohacení současné artificiální hudby a jejích fúzí s jazzem, případně s etnickými hudebními idiomy, je z poslechu nahrávky brzy více než zřejmé.

 

Interpretace Dua Teres za čtyři roky dozrála k výrazové dokonalosti a zvukové noblese. V duu je houslistka Lucia Fulka Kopsová tím ohnivějším, strhujícím melodickým živlem, který se dokáže rozhořet vášnivým plamenem v lyrických melodiích i virtuózních pasážích. Kytara Tomáše Hoňka hovoří povětšinou barevně kultivovaným kulatým tónem v rozumné, detailně promyšlené dynamice a tvoří k energické Kopsové ideální protiklad. Honěk není typem horkokrevného interpreta, o to více baví rafinovanost a čistota jeho hry i ušlechtilý zvuk jeho nástrojem který si sám navrhnul a postavil. Ideální nástrojová vyrovnanost Dua Teres se příkladně spojuje s vynikajícím zvukem celé nahrávky. Pražský kaleidoskop je kolekcí skladeb, které patří k tomu nejživějšímu, co v současné kompoziční produkci vzniká. Nezbývá než popřát, kéž je projekt Pražský kaleidoskop též vlídně přijat posluchačskou veřejností na koncertech.

 

Milan Bátor

časopis Harmonie

 

Slovensko-české Duo Teres v zložení Lucia Fulka Kopsová (husle) a Tomáš Honěk (gitara) existuje už devät rokov a je známe tým, že sa sústreďuje predovšetkým na uvádzanie póvodných skladieb pre husle a gitaru. Na svoj debutový slabum (ArcoDiva, 2010) mladí hudobníci nahrali sonáty Paganinoho a diela starších českých autorov 20. storočia (J. Novák, J. Truhlář, A. Tučapský).

Originálnu tvár ich druhého CD Prague Kaleidoscope predurčuje skutočnosť, že v uplynulých rokoch sa repertoár Dua Teres neustále rozširuje o nové skladby, komponované priamo na ich podnet. Ža sa pritom umelci nebránia kontaktom s hudebným svetom mimo (zdanlivo) prísnych kontúr artificiálnej hudby, prezrádza hneď úvodný Quiet Talk Martina Brunnera. Romanticky znejúca kompozícia je veĺmi príjemným vstupom a to, že jej autor je jazzovým klaviristom, naznačia len niektoré úseky druhej časti.

Najrozsiahlejším a zároveň a zda najzávažnejším dielom na CD je Prague Kaleidoscope izraelského skladateĺa ruského póvodu Jana Freidlina. Skladba formou piatich "obrazov" sprítomňuje "couleur locale" židovskej Prahy, najcharakteristickejšie citeĺný v časti Old Street Tune či nevtieravo zahalený do romantického sentimentu v části Flowing Bridges on the River.

Ďalší z českých jazzových hudobníkov, ktorý pre Duo Teres skomponoval skladbu, je Karel Růžiščka. Jeho Bolero je prakvapivo pokojné a inšpiráciu španielskym tancom necháva preniknúť na povrch len veĺmi uvážene (charakteristický triolový rytmus sa naznačí v niekoĺkých krátkých úsekoch).

Vtip, hravosť a obrazotvornosť sú príznačné pre Konverzace Lukáše Hurníka. Päť krátkych častí predstavuje pribeh zo života naznačujúci neustály kolobeh striedania porozumení i nedorozumení medzi ĺuďmi...

Snivý charakter i rytmickú vyhranenosť, striedania prítomné v predošlých kompozíciách, zaujímavým spósobom kombinuje Kytaroviolino op. 41 Ondřeje Kukala. Dobre vybudované gradačné momenty diela s virtuóznymi prvkami ho zároveň stavajú do pozície vrcholu elého albumu. V pozícii "prídavku" CD uzatvára trojčasťová skladba strangers (Cudzinci) jazzového klaviristu slovenského póvodu Mateja Benka.

Celkovo možno povedať, že Pražský kaleidoskop si vo svojej podobe zachováva štýlovú homogénnosť a hoci by sa miestami mohlo zdáť, že cieli skór na menej náročného poslucháča, umelecký potenciál, elektrizujúca zanietenosť a technická bravúra oboch protagonistov móžu s týtmo repertoárom presvedčiť aj milovníkov výsostne klasického žánru.

Na záver už len jedno želanie: bolo by sympatické, ak by sa Duu Teres v budúcnosti podarilo nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu aj so skladateľmi na slovenskej strane rieky Moravy.

 

Juraj Bubnáš

Hudobný život

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK