Cíl projektu

Cíl projektu

CÍL PROJEKTU ČEŠI VE VÍDNI

Obnovit vědomí o úloze a významu českých tvůrců osmnáctého století, kteří komponovali ve Vídni a tvořili spolu s Haydnem, Mozartem a Beethovenem důležitou součást evropského hudebního klasicismu a raného romantismu, spolupráce českých a rakouských hudebníků a vědců.


Vyhledávání doposud nepublikovaných, nevydaných a nenatočených kompozic českých skladatelů žijících ve Vídni v osmnáctém století, příprava moderních praktických edic jejich děl.


Provozování těchto děl na území České republiky i v zahraničí, zejména  Komorní filharmonií Pardubice, Ensemble 18+ a orchestrem Wiener Concert Verein, případně i dalšími tělesy.


Nahrávky těchto děl firmou Naxos a jejich celosvětová distribuce.


Další marketingové a promo aktivity, publicita a propagace České republiky a její hudební kultury v zahraničí.

 

SKLADATELÉ NAROZENÍ, ŽIJÍCÍ A PŮSOBÍCÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A SLEZKU V 18. STOLETÍ VE VÍDNI

Mezi roky 1740 – 1810 žilo ve Vídni 79 českých nebo na území Čech, Moravy a Slezska  (podle: Dlabacz Johann Gottfried: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien, Prag 1815). Byli to mj. tito významní tvůrci:

František Ignác Antonín Tůma (1704 – 1774)

Josef Antonín Štěpán (1726  - 1797)

Florian Leopold Gassmann (1729  - 1774)

Jan Křtitel Vaňhal (1739 – 1813)

Václav Pichl (1741 – 1805)

Josef Bárta (1744 - 1787)

František Adam Míča (1746 – 1811)

Leopold Koželuh (1747 – 1818)

František Vincenc Krommer –Kramář (1759 – 1831)

Pavel Vranický (1756 – 1808)

Antonín Vranický (1761 – 1820)

Jan Václav Hugo Voříšek (1791 – 1825)

 

Na projektu spolupracují:

ArcoDiva management

Naxos

České muzeum hudby

Český chlapecký sbor BONI PUERI

Komorní filharmonie Pardubice

Český rozhlas

Rakouské kulturní fórum, Praha

Der Wiener Concert-Verein

Hudební rozhledy

Festival Gustava Mahlera, Společnost Gustava Mahlera

HAMU Praha, prof. Jaromir Havlik, Blanka Karnetová  a další

The Wranitzky Project

Daniel Bernhardsson

Umělecký ředitel: Marek Štilec

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK