Skvělý ohlas výkonu Marka Štilce ve Zlíně 12. května

Kategorie: Aktuality, vydáno: 16. 05. 2016, Sdílet na Facebook

"...Dvořákovu osmou Symfonii G dur op. 88 netřeba představovat. Jedná se o jedno z myšlenkově i stavebně nejzdařilejších děl slavného českého mistra – nejen v českém, nýbrž i světovém symfonickém kontextu. Štilcovo nastudování provázala pečlivě volená tektonická i dynamická výstavba jednotlivých vět i celkové struktury. Filharmonie v osmé symfonii podala jeden ze svých nejlepších výkonů. Perfektní souhra, jednotná energie v dynamicky gradovaných plochách a přirozený půvab Dvořákovy hudby byly hnacím motorem báječného výsledku večera, který sklidil velmi pozitivní ohlas..." Harmonie

Celá kritika: http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/josef-spacek-ve-zline-oslnil-mene-znamym-koncertem-nielsena.html#prettyPhoto

Kategorie: Aktuality, vydáno: 16. 05. 2016, Sdílet na Facebook

 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK